Tốt nghiệp năm 2016

Tiêu chí của chúng tôi là để đạt được sự hài lòng của khách hàng trước tiên phải từ sự hài lòng của đội ngũ công nhân viên
OSCO INTERNATIONAL sẽ là sân khấu hiện thực hóa giấc mơ của những người trẻ tuổi, là động lực thúc đấy sự sáng tạo và đam mê để cuối cùng sẽ đưa đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất.
Hãy cùng chúng tôi, cùng OSCO INTERNATIONAL thực hiện giấc mơ của bạn.

Lĩnh vực tuyển dụng Nhân viên kinh doanh nội địa
  Nhân viên kinh doanh nước ngoài
  Không yêu cầu kinh nghiệm
Yêu cầu Có trách nhiệm
  Có tính hợp tác
  Có chí cầu tiến, có khả năng suy nghĩ độc lập
  Có khả năng hòa đồng
Nội dung công việc  
Nhân viên kinh doanh nội địa Bán hàng dụng cụ, công cụ công nghiệp
  Bán hàng gia công, khuôn đúc
  Bán máy móc tự động
Nhân viên kinh doanh nước ngoài Bán hàng công cụ , dụng cụ công nghiệp ở các chi nhánh nước ngoài
  Bán hàng gia công, khuôn đúc
  Bán máy móc tự động