NHẬT BẢN
Các vấn đề liên quan đến danh mục hàng hóa , thông tin chi tiết , hàng mua vào xin vui lòng liên hệ

Phòng kinh doanh(Công ty TNHH OOSAKI KIKOU )
TEL :+81-(0)3-4530-3135
FAX :+81-(0)3-5479-7578
E-mail:info@ptools.jp
Thời gian làm việc :9:00~18:00(Trừ thứ 7, chủ nhật, nghỉ lễ)

VIỆT NAM
Phòng kinh doanh chi nhánh Hà Nội( Công ty TNHH OSCO INTERNATIONAL )
TEL :+84-(0)4-3557-6450
FAX :+84-(0)4-3557-6451
E-mail:info@ptools.jp
Thời gian làm việc:8:00~17:00(Trừ thứ 7, chủ nhật, nghỉ lễ)

Phòng kinh doanh chi nhánh Hải Phòng(OSCO INTERNATIONAL CO., LTD.)
TEL :+84-(0)313-828-695
E-mail:info@ptools.jp
Thời gian làm việc:8:00~17:00(Trừ thứ 7, chủ nhật, nghỉ lễ)

Phòng kinh doanh chi nhánh Hồ Chí Minh ( OSCO INTERNATIONAL CO., LTD.)
TEL :+84-(0)8-3512-7865
FAX :+84-(0)8-3512-8118
E-mail:info@ptools.jp
Thời gian làm việc:8:00~17:00(Trừ thứ 7, chủ nhật, nghỉ lễ)

TRUNG QUỐC
Phòng kinh doanh chi nhánh ĐẠI LIÊN(Công ty TNHH MASTEC)
TEL :+86-(0)411-8751-7306
FAX :+86-(0)411-8751-7307
Thời gian làm việc:8:00~17:00(Trừ thứ 7, chủ nhật, nghỉ lễ)

※Nếu bạn liên hệ qua email công ty chúng tôi sẽ tự động kiểm tra và trả lời bạn
Ngoài ra tùy theo nội dung cần trao đổi mà bạn có thể liên hệ trực tiếp bằng điện thoại